"

Twój problem

Każdy specjalista opiekujący się pacjentami cierpiącymi z powodu trudnej do leczenia choroby zadaje sobie w końcu, po wyczerpaniu kolejnych opcji terapeutycznych pytanie: :”Co mam teraz zrobić?”

Próba odpowiedzi na to pytanie jest zawsze bodźcem dla mądrego i dociekliwego lekarza by jeszcze bardziej zagłębić się w problem pacjenta.

Umiejętność wyboru terapii niezależnie od specjalności  zależy od właściwego rozpoznania, postaci choroby oraz stopnia nasilenia zmian chorobowych (skórnych i narządowych) i wymaga przede wszystkim wiedzy i doświadczenia klinicznego lekarza.

Jest to zadanie trudne nawet dla lekarzy doświadczonych z długim stażem w tym zawodzie.

Niezależnie jednak od problemu z jakim zgłasza się pacjent jedno jest pewne każdy z nas zrobi co w jego mocy by szybko i skutecznie przywrócić pacjentowi stan zdrowia sprzed choroby.