"

Pieluszkowe zapalenie skóry

Pieluszkowe zapalenie skóry to rumień ograniczony do skóry znajdującej się pod pieluszką. Pieluszkowe zapalenie skóry jest najczęściej spotykaną odmianą dziecięcego kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia. U 20 % dzieci występują objawy pieluszkowego zapalenia skóry w okresie, w którym wymagają one stosowania pieluch lub pampersów. Obserwuje się występowanie czterech odmian pieluszkowego zapalenia skóry.

  1. Najczęściej spotykaną odmianą jest postać powstająca w wyniku otarcia pojawiająca się na wypukłych powierzchniach ud, pośladków oraz w obrębie talii. Postać ta rozpoczyna się zazwyczaj w wieku 7-12 miesięcy kiedy objętość jednorazowo oddawanego moczu przekracza pojemność pampersa.
  2. W drugiej odmianie – postaci okołoodbytniczej , stan zapalny jest ograniczony do skóry okolicy okołoodbytniczej. Występowanie tej odmiany obserwuje się u noworodków oddających luźne stolce lub u dziecka z biegunką.
  3. Trzecia odmiana charakteryzuje się występowaniem dobrze odgraniczonych płytkich owrzodzeń rozsianych w obrębie całego obszaru pieluszkowego zapalenia skóry, zwłaszcza w obrębie genitaliów.
  4. Ostatnia odmiana polega na występowaniu zlewnych obszarów o zabarwieniu ciemnoczerwonym w obrębie fałdów pachwinowych oraz genitaliów, z towarzyszącymi satelitarnymi wykwitami grudkowym i o kształcie owalnym.

Tego rodzaju zmiany występują w przebiegu zakażenia wywołanego przez grzyba Candida albicans. Dowolna postać pieluszkowego zapalenia skóry utrzymująca się ponad 72 godziny charakteryzuje się prawdopodobieństwem nadkażenia  wywołanego przez Candida albicans nawet w przypadku braku klasycznego obrazu klinicznego z wykwitami satelitarnymi.

Zapalenie pieluszkowe skóry jest następstwem przedłużającego się kontaktu moczu i stolca z powierzchnią skóry. Stosowanie nieprzewiewnych pieluch zaostrza macerację naskórka. Często zdarza się, że u tzw. grzecznego dziecka przesypiającego 10-12 godzin w nocy wystąpi pieluszkowe zapalenie skóry, pomimo częstych zmian pieluszek w ciągu dnia. Nadmierne mycie oraz nadużywanie mydła w okolicy pieluszkowej może przedłużać utrzymywanie się rumienia.

Leczenie:

  • Częsta zmiana pieluszek oraz usuwanie stolca i moczu jest szczególnie istotna, jeżeli wymiany pieluszek dokonuje się 2 lub 3 godziny po spaniu.
  • Ograniczenie ilości przyjmowanych płynów wieczorem bezpośrednio przed snem również zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia przedłużającego się kontaktu skóry z moczem. Istotne znaczenie profilaktyczne ma stosowanie maści lub past zawierających tlenek cynku na powierzchnię skóry o0kolicy pieluszkowej po jej oczyszczeniu i osuszeniu.
  • Dowolna odmiana pieluszkowego zapalenia skóry utrzymująca się powyżej 72 godzin wymaga leczenia przeciwdrożdżakowego (Candida albicans) za pomocą kremów o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwdrożdżakowym (nystatyna) lub jedną z pochodnych imidazolowych, np. klotrimazolem. Nie zaleca się miejscowego stosowania preparatów steroidowychm, ponieważ mają one tendencję do wywołania rozstępów oraz dziecięcego ziarniniaka pośladków. Pieluszkowe zapalenie skóry utrzymuje się tak długo jak długo obecna jest biegunka u dziecka. Chcąc szybko pozbyć się pieluszkowego zapalenia skóry oraz wprowadzić profilaktykę należy jak najwcześniej uczyć dziecko korzystania z toalety.