"

Blog Kliniki Pawlikowski

Kategorie

Kategoria

14 kwietnia 2015

Zapomnij o bólu – “gaz rozweselający” w CM MEDEVAC

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, nasze Centrum zostało wyposażone w urządzenie dosedacji wziewnej „gazem rozweselającym” Dzięki znieczuleniu każdy Państwa zabieg przebiegnie bez bólu, strachu i w komfortowych warunkach. Sedacja wziewna jest całkowicie bezpieczną metodą. Można ja stosować nawet u dzieci od 3 roku życia ! Metoda polega na podaniu mieszaniny podtlenku azotu i tlenu. Pacjent jest rozluźniony i nie odczuwa bólu.
Pamiętajmy: 2 godziny przed zabiegiem nie należy pić i spożywać posiłku.

Zapraszamy serdecznie.