"

Konsultacja lekarska jest najważniejszym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego, najistotniejszym momentem w procesie leczenia jest postawienie właściwej diagnozy, z której wynika prawidłowa, gwarantująca sukces terapia. Lekarz mając prawidłowe rozpoznanie choroby ustala określony program dalszego postępowania terapeutycznego. Program ten zawiera instrukcje dotyczące, między innymi, przyjmowania leków, rehabilitacji, zakresu badań i wizyt kontrolnych. Pacjent powinien współdziałać w celu zrealizowania powyższego programu udzielając możliwie najdokładniejszych odpowiedzi na zadawane pytania. Dobrym zwyczajem jest posiadanie przy sobie wszelkich badań lekarskich oraz wypisów szpitalnych z bliskiej przeszłości.

Rozpoznanie choroby, niejednokrotnie, nie jest rzeczą prostą. Medycyna nie jest nauką matematycznych reguł, wedle których można dokładnie przewidzieć przebieg choroby. Każdy chory jest inny, a organizmy ludzkie różnią się. Są oczywiście pewne podstawowe reguły, z których lekarz stara się korzystać w trakcie stawiania diagnozy i procesu leczenia, niekiedy ujęte w algorytmy postępowania. W pracy zawodowej codzienną praktyką jest zasięganie opinii innych lekarzy oraz organizowanie w trudnych przypadkach konsyliów lekarskich.

Współcześnie znaczenie konsultacji medycznej odgrywa szczególną rolę. Podkreślić należy, że jest to nie tylko obowiązek lekarza, ale przede wszystkim prawo pacjenta.

Konsultacja lekarska jest najważniejszym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego, najistotniejszym momentem w procesie leczenia jest postawienie właściwej diagnozy, z której wynika prawidłowa, gwarantująca sukces terapia. Lekarz mając prawidłowe rozpoznanie choroby ustala określony program dalszego postępowania terapeutycznego. Program ten zawiera instrukcje dotyczące, między innymi, przyjmowania leków, rehabilitacji, zakresu badań i wizyt kontrolnych. Pacjent powinien współdziałać w celu zrealizowania powyższego programu udzielając możliwie najdokładniejszych odpowiedzi na zadawane pytania. Dobrym zwyczajem jest posiadanie przy sobie wszelkich badań lekarskich oraz wypisów szpitalnych z bliskiej przeszłości.

Rozpoznanie choroby, niejednokrotnie, nie jest rzeczą prostą. Medycyna nie jest nauką matematycznych reguł, wedle których można dokładnie przewidzieć przebieg choroby. Każdy chory jest inny, a organizmy ludzkie różnią się. Są oczywiście pewne podstawowe reguły, z których lekarz stara się korzystać w trakcie stawiania diagnozy i procesu leczenia, niekiedy ujęte w algorytmy postępowania. W pracy zawodowej codzienną praktyką jest zasięganie opinii innych lekarzy oraz organizowanie w trudnych przypadkach konsyliów lekarskich.

Współcześnie znaczenie konsultacji medycznej odgrywa szczególną rolę. Podkreślić należy, że jest to nie tylko obowiązek lekarza, ale przede wszystkim prawo pacjenta.

Zarejestruj się online

  Oferujemy wygodny system ratalny

  MediRaty to prosty i sprawdzony sposób na sfinansowanie Twojego zabiegu, leczenia lub dowolnej usługi oferowanej przez 7 000 gabinetów, klinik, szpitali w Polsce.

  Opinie naszych pacjentów

  100+

  100+

  Ponad 1000 zadowolonych klientów z naszych usług.

  Sprawdź co oferujemy
  Zdobądź się na pierwszy krok!