"

Histopatologia

Badanie histopatologiczne to badanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego.

Badanie histopatologiczne materiału tkankowego ma duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych, wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorowaniu postępu leczenia, a także przy stwierdzeniu przyczyny choroby istniejących zmian chorobowych na skórze

Przedmiotem badania histopatologicznego jest usunięty chirurgicznie fragment skóry lub głębszej tkanki podskórnej pobrany jedną z metod biopsji. Badanie histopatologiczne umożliwia ocenę przestrzenną zmian chorobowych w tkance, stąd rozpoznania histopatologiczne są wiarygodne i dokładne a zlecający je dermatolog otrzymuje szczegółowy opis struktur patologicznych i w połączeniu z obrazem klinicznym może postawić prawidłową i pewną diagnozę.

Tkanki do badania histopatologicznego pobierane na drodze biopsji w znieczuleniu miejscowym. Fragment tkanki przeznaczony do zbadania jest umieszczany w utrwalaczu (najczęściej formalinie). Następnie tkanka poddawana jest obróbce histologicznej, umożliwiającej jej zbadanie pod mikroskopem. Polega ona na umieszczaniu tkanki w stężonym roztworze etanolu (by odwodnić próbkę), w toluenie albo ksylenie i ostatecznie w płynnej parafinie. Po kilkunastu godzinach utrwalania fragment przeznaczony do badania jest odwodniony i utwardzony. Po ukończeniu tego etapu przygotowań tkanka jest umieszczana w odpowiedniej formie i zalewana parafiną tak, by otrzymać parafinowy bloczek, łatwy do pocięcia mikrotomem w bardzo cienkie, kilkumikrometrowej grubości skrawki.

Skrawki są umieszczane na kolejnych szkiełkach mikroskopowych i poddawane procesowi barwienia. Barwienie pozwala na zakontrastowanie przedziałów komórkowych i zewnątrzkomórkowych oraz wybarwienie poszczególnych organellów komórkowych. Od rodzaju tkanki i celu badania zależy wybór metody barwienia. Najczęściej stosuje się barwienie hematoksyliną i eozyną, w którym hematoksylina barwi jądra komórkowe na niebiesko, a eozyna cytoplazmę i substancję pozakomórkową na różowo. Inne, stosowane w setkach opracowanych metod barwienia, związki to safranina, czerwień kongo, sole srebra. Metody histochemiczne opierają się na użyciu związków reagujących z komponentami badanej tkanki; przykładem może być barwienie błękitem pruskim wykazujące złogi żelaza w tkankach chorych z hemochromatozą.

Otrzymane preparaty oglądane są przez specjalistę patologa, który opisuje je i stawia rozpoznanie histopatologiczne. W połączeniu z obrazem klinicznym badanie histopatologiczne daje odpowiedź na pytanie o przyczynę i rodzaj zmiany skórnej z której pobrano wycinek.

Zarejestruj się online

Oferujemy wygodny system ratalny

MediRaty to prosty i sprawdzony sposób na sfinansowanie Twojego zabiegu, leczenia lub dowolnej usługi oferowanej przez 7 000 gabinetów, klinik, szpitali w Polsce.

Opinie naszych pacjentów

100+

100+

Ponad 1000 zadowolonych klientów z naszych usług.

Sprawdź co oferujemy
Zdobądź się na pierwszy krok!