"

Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne umożliwia określenie charakteru zmian chorobowych. Odczytywanie wyników histopatologicznych pozwala zdiagnozować m.in. zmianę nowotworową. Rezultat badania ułatwia określenie właściwego sposobu leczenia, a w jego trakcie może służyć jako punkt odniesienia celem oceny postępów.

 

Co wskazuje badanie histopatologiczne?

 

Pierwszym etapem badania jest pobranie fragmentu skóry lub tkanki podskórnej. Metoda pobrania tkanki jest zależna od jej rodzaju i umiejscowienia — na powierzchni skóry tkanka jest pobierana chirurgiczne, natomiast tkanki podskórne są pobierane na drodze biopsji w znieczuleniu miejscowym. Pobrany materiał zostaje umieszczony w utrwalaczu, a następnie w stężonym roztworze etanolu celem odwodnienia. 

 

Wysuszona próbka jest utwardzana w parafinie, a po dalszej obróbce dzielona na skrawki o kilkumilimetrowej grubości, które są poddawane procesowi barwienia — w ten sposób można uwidocznić struktury komórkowe. Tak przygotowane preparaty mogą zostać przeznaczone do badania, w trakcie którego są one oceniane i opisywane. Na podstawie uzyskanych informacji opracowywane jest rozpoznanie histopatologiczne, z którego wynika rodzaj i przyczyna zmiany skórnej.

 

Pobranie tkanki do badania jest stosunkowo inwazyjne, dlatego można przeprowadzić je z wykorzystaniem znieczulenia miejscowego lub ogólnego. Jednym ze sposobów uzyskania materiału do badań jest biopsja cienkoigłowa, której wykonanie polega na nakłuciu zmiany strzykawką z cienką igłą. Pobrany materiał jest rozmazywany na szkiełku mikroskopowym i barwiony. Innym rodzajem jest biopsja wycinająca, która polega na pobraniu wycinka zmiany chorobowej.

 

Badanie histopatologiczne wskazuje m.in. obecność schorzeń zwyrodnieniowych i zapalnych oraz zmian nowotworowych — jego rodzaju oraz złośliwości. Jego wykonanie pozwala także określić powód łysienia lub rozwoju zmiany chorobowej na skórze. 

 

Ten rodzaj badania warto wykonać m.in. w ramach diagnostyki czerniaka skóry, którego zachorowalność jest na bardzo wysokim poziomie. Przed podjęciem badania należy umówić się na konsultację dermatologiczną, podczas której znamiona zostaną ocenione pod powiększeniem, a niepokojące zmiany zostaną przeanalizowane szczegółowo na drodze badania histopatologicznego.

 

Czy badanie histopatologiczne jest wiarygodne?

 

Zaletą badania histopatologicznego jest jego wysoka skuteczność — znacznie wyższa niż w przypadku cytologii. Dzięki niemu ocena przestrzenna zmian chorobowych w tkance staje się możliwa. Rozpoznania histopatologiczne są niezwykle precyzyjne, a możliwość zapoznania się ze szczegółowym opisem struktur patologicznych wpływa pozytywnie na dokładność postawionej diagnozy.

 

Jak długo czeka się na wynik histopatologiczny?

 

Ze względu na złożoność metody badawczej trudno jest jednoznacznie określić, jak długo czeka się na wynik histopatologiczny. Dokładamy wszelkich starań, by czas oczekiwania na rezultat był jak najkrótszy. W tym okresie rekomendujemy pozostanie w stałym kontakcie z naszą kliniką — nagłe pogorszenie stanu zdrowia powinno zostać możliwie szybko skonsultowane. 

 

Zarejestruj się online

  Oferujemy wygodny system ratalny

  MediRaty to prosty i sprawdzony sposób na sfinansowanie Twojego zabiegu, leczenia lub dowolnej usługi oferowanej przez 7 000 gabinetów, klinik, szpitali w Polsce.

  Opinie naszych pacjentów

  100+

  100+

  Ponad 1000 zadowolonych klientów z naszych usług.

  Sprawdź co oferujemy
  Zdobądź się na pierwszy krok!